01

02

04

Phone

0 (+46) 40 7 44 22

Email

Social

Story

Caio Cesar

Idag driver jag Inter Animo samtidigt som jag utvecklar fler inhouse projekt som t.ex. Holistic Boo.

Vi erbjuder webbplatser, prestationsbaserad marknadsföring, copywriting samt drift- och applikationssupport..

– Inter Animo

Försvarsmakten

JA-9-9 (ingen fick högre)

Tjänstgjorde som sambandsman där jag stod för upprättande, konfigurering samt felsökning av försvarsmaktens kommunikations system (TS-9000). Blev tilldelad diplom för bästa sambandsman i min årskull. Av 542 värnpliktiga var vi endast 4 st som fick betyget JA-9-9 (Ingen fick högre).

EU’s snabbinsatsstyrka

Efter värnplikten rekryterades jag till EU’s snabbinsatsstyrka som på 10 dagar ska kunna vara på plats varhelst i världen  det uppstår kaos, konflikt eller naturkatastrofer. Utbildades till Radaroperatör för Underrättelseenhet 23 som är en av världens modernaste markbaserade centralspaningsradarstationer.  Fick även utbilda såväl soldater som officerare.

Tjänstegöringsomdöme

Cesar är mycket ambitiös och ger alltid sitt yttersta. Cesar har en vinnerskalle och vill alltid visa framfötterna, men han sätter ändå alltid gruppen främst. Cesar är en mycket god kamrat, som alltid stöttar och hjälper sina gruppmeddlemmar. Cesar har en mycket god teknisk kompetens vilket har gjort honom till en auktoritet inom sitt område. Cesar har även utnyttjat sina kunskaper till att utbilda sina gruppmedlemmar, soldater som officerare. Cesar är mycket driven och företagsam. Han arbetar med mycket utöver sin tjänst som gagnar andra.

Försvarsmakten