01

02

04

Phone

0 (+46) 40 7 44 22

Email

Social

Introduktion

Sociala medier

Innehåll

 • Sociala medier i Sverige
 • Kundresan idag
 • 7 steg för att lyckas
 • Sammanfattning

Sociala medier i Sverige

En stor majoritet av Sveriges befolkning (83%) använder sociala medier och siffran ökar för varje år. Hela 63% använder Sociala medier dagligen. Även om Facebook är populärast med 76% användare så växer Instagram och Snapchat snabbare medan LinkedIns tillväxt har avstannat. Facebook ökar samtidigt som det dagliga användandet planar ut, dock använder över hälften i alla åldrar Facebook. Instagram fortsätter att växa snabbast och ökar i alla åldrar. Fler unga använder Snapchat dagligen än Facebook och Instagram. Snapchat har vuxit mest i åldersgruppen 26 till 35 där nu hälften har Snapchat men med stigande ålder sjunker användandet av Snapchat snabbt.

 

%

Finns i sociala medier

%

Använder Facebook

%

Använder Instagram

%

Använder Snapchat

%

Använder LinkedIn

Kundresan

Kundresan är resan en kund gör från första kontakten med ett varumärke fram till det slutliga köpet och perioden efter köpet. Kundresan tydliggör de olika skedena av inköpsprocessen och hur olika kanaler påverkar inköpsbeslutet.

 

Den traditionella kundresan

Kunden har ett behov, ser reklam, frågar runt, besöker en butik, får ett bra erbjudande och köper.

Idag är det lite mer komplicerad

Kunden har ett behov, googlar runt på telefon, tänker, frågar på sociala medier, tittar efter recensioner, kollar prisjämförelse hemsidor på datorn, ställer frågor via surfplattan, undersöker trovärdighet och köper.

Kundresan idag, från ovetskap till köp 

Till vänster ser ni våra mål med de olika faserna och till höger vad kunderna gör i de olika faserna.

Innehåll till kundresan

Till vänster ser ni vilket innehåll som passar bra till de olika faserna och till höger ser ni att sociala medier är en kanal som kan hjälpa oss i alla steg.

7 steg för att lyckas

 

Lyssna i sociala medier

Omvärldsbevaka

Vilka är dina konkurrenter i sociala medier?

På vilket sätt kommunicerar dem?

Eventuella hastags?

 

Fastställ dina mål

Väldigt få har byggt upp en framgångsrik social media närvaro utan mål. Bra mål skapar riktning, mening och fokus. S.M.A.R.T är en enkel metod som för att ta fram bra mål. S.M.A.R.T är en förkortning för specifikt, mätbart, attraktivt, realistiskt och tidsbestämt.

S

\

Specifikt

Målet ska vara klart och tydligt. Ju mer specifikt målet är, desto bättre.

M

Mätbart

Om målet inte är mätbart blir det svårt att veta när du har nått det.

A

Attraktivt

Målet skall gärna kännas viktigt, inspirerande eller motiverande.

R

Realistiskt

Se till att det är möjligt att nå målet utifrån de förutsättningar och resurser du har.

T

}

Tidsbestämt

Målet ska innehålla start och sluttid eller tid beroende på vilket mål du har satt upp.

Sammanfattning

Se till att dina mål är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda. Några exempel på mål vi har arbetat med inom sociala medier.

Trafik

Öka trafik till webbplatsen.

Försäljning

Öka försäljningen via sociala medier.

Följare

Få fler följare på sociala medier.

Rekrytering

Hitta nya kollegor och underleverantörer.

Branding

Nå ut med ditt varumärke.

Definiera målgruppen

Segmentering och kundinsikter

Vilka är mina besökare?

Vad gör de på webbplatsen?

Via vilka kanaler hittar besökare till webbplatsen?

Vilka besökare är mest värdefulla?

Hur mycket tid behöver mina besökare innan de utför en önskad handling?

 

Välj relevanta Sociala medier

Facebook, Youtube, linkedIn, Instagram och Snapchat

 

Facebook

Vad kan du som företagare använda det till?

 • Sidor, grupper, evenemang och annonser
 • Bred räckvidd
 • Omfattande targeting-alternativ
 • Branding och konvertering

 

Youtube

Vad kan du som företagare använda det till?

 • Att vara synlig och sökbar på den näst största sökmotorn i världen.
 • Dela videoinnehåll
 • Branding, informera, övertyga och konvertera

 

Linkedin

Vad kan du som företagare använda det till?

 • Att stärka din professionella profil
 • Skapa en företagssida för branding
 • Rekrytering
 • Annonsering

 

Snapchat

Vad kan du som företagare använda det till?

 • Visuellt
 • Direktkontakt med kund
 • Annonsering
 • Mer interaktion med målgruppen

Instagram

Vad kan du som företagare använda det till?

 • Visuellt
 • Annonsering
 • Mer interaktion med målgruppen

 

Planera innehållet

Innehållscykel

Lyssna och profilera > Identifiera teman (problem) > Skapa innehåll > Tonen i kommunikationen > Börja om

 

(Vill du ha schemat så kontakta oss så skickar vi en kopia till dig) 

Interagera!

Att mäta är att veta!

Analytics-metodik

Planera och dela in mål i delmål > Mäta och obesrvera > Förbättra och genomföra > Analysera > Börja om

Analysera avtrycket på sociala medier.

 

Facebook

Följare / ”Likes”
Räckvidd
Engagemang
Besökare
CTR
Konverteringar

Instagram

Följare
Engagemang
Följarnas intressen
Räckvidd
Dagens händelser

Linkedin

Kontakter
Engagemang
Dela
”Klick”

Sammanfattning

Lyssna!

Fastställ dina SMARTa mål

Definiera din målgrupp

Välj lämpliga kanaler

Planera innehållet

Interagera

Att mäta är att veta.