01

02

04

Phone

0 (+46) 40 7 44 22

Email

Social

Kundresan

Kundresan är resan en kund gör från första kontakten med ett varumärke fram till köpet och tiden efter köpet.

Kundresan urskiljer alltså de olika stegen av inköpsprocessen och vilket behov av information kunden behöver inför inköpsbeslutet.

Kundresan idag

Kundresan och de olika stegen Se, Tänka, Göra och Behålla.

Vilka ingår i er målgrupp i de olika stegen i kundresan?

Se: alla potentiella kunder utifrån er målgruppsspecifikation.

Tänka: människor med ett behov som dina tjänster/produkter kan uppfylla.

Göra: människor som är redo att införskaffa dina tjänster/produkter.

Behålla: människor som har handlat hos dig minst en gång

Vad har ni för mål i de olika stegen i kundresan?

Se: se till att er målgrupp känner till ert företag.

Tänka: se till att er målgrupp överväger era tjänster.

Göra: se till att er målgrupp genomför sitt köp hos er.

Behålla: se till att er målgrupp fortsätter att handla och rekommenderar er.

Vilken typ av innehåll passar de olika stegen?

Se: dela innehåll som är inspirerande och informativt.

Tänka: dela innehåll som är delbart och nyttigt.

Göra: dela innehåll som är övertygande och välkänt.

Behålla: dela innehåll som är minnesvärt.

Vilka kanaler kan vara intressanta för de olika stegen i kundresan.

Det här är exempel på kanaler som fungerar bra i de olika stegen i de flesta branscher.

Se: sökmotorer, sociala medier och webbannonser.

Tänka: sökmotorer, bloggar, sociala medier, egen webbplats och recensionswebbplatser.

Göra: sökmotorer och egen webbplats.

Behålla: e-post, egen webbplats sociala medier.

Hur mäter vi våra insatser i de olika stegen?

Se: hur många ser och gillar vårt innehåll.

Tänka: hur många delar och klickar på vårt innehåll?

Göra: hur många köper och vilken omsättning genererar det?

Behålla: hur många återkommande kunder har vi?

Strategi utifrån kundresan

Börja med att skissa upp de olika stegen för din målgrupp. Ta med de viktigaste stegen i din marknadsföringsplan. Välj ut lämpliga kanaler för de olika stegen. Anpassa ditt budskap till varje steg och mät framgången på ett lämpligt sätt.

Har vi gjort det viktigaste?

Har vi undersökt och gjort en förteckning över vilka våra potentiella kunder är och hur de beter sig online?

Har vi en bra webbplats enligt checklistan?

Har vi satt upp SMARTa mål för vår webbplats?

Har vi en strategi för mäta resultaten av våra onlinesatsningar?

Behöver du hjälp?

Det är inte alltid helt enkelt att göra allt själv. Kontakta oss så hjälper vi er att komma igång med en digital strategi med fokus på kundresan. Vi har erfarenheten och mallarna för att ni ska komma igång säkert och snabbt.