Phone

0 (+46) 40 7 44 22

Email

Social

Vad är en affärsidé?

Vad är en affärsidé?

En bra formulerad affärsidé är första steget mot att bli företagare och grunden som ditt företag ska vila på. Man kan säga att det är själen i ditt företag. Några meningar som beskriver vad, hur och till vem du ska sälja. Att ha en utvecklad och nedskriven affärsidé...