01

02

04

Phone

0 (+46) 40 7 44 22

Email

Social

Smart mål

Är dina mål SMARTa?

Det var en fråga jag fick av en Google representant när jag gick en kurs i hur man bygger en bra webbplats hos dem. Jag tror det svarade jag. Är dina mål specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda? Han behövde inte säga ett ord till. Sedan dess har vi använt SMART mål internt och till våra kunder. Nedan kommer en förtydling på de olika stegen.

Specifikt

Se till att målet är tydligt, konkret och väldefinierat. Det ska helst inte gå att misstolka det på något sätt. Specifika mål är enklare att följa och gör det lättare för alla att bidra till målet.

Mätbart
När har du nått målet? Kan du inte mäta ditt mål blir det väldigt svårt att veta när du har nått det. Hitta nyckeltal som kan mäta ditt mål t.ex. tid, besökare, konverteringsgrad, försäljning, m.m.

Accepterat

Vill du verkligen göra det här? Är du beredd på att stå bakom dina mål och kämpa för att uppnå dem. Den här punkten är extra viktig när det är fler inblandade i att nå målet.

Realistiskt

Vill du vara motiverad eller besviken? Se till att det är möjligt att nå målet men gör det inte för enkelt. Vi gillar ”stretch goals” d.v.s. mål som kan tyckas vara svåra att uppnå under rådande förutsättningar. Men vi ser alltid till att de är rimliga och realistiska.

Tidsbestämt

Sätt en realistisk tidsram även om du inte når ditt mål ser du hur långt du har kommit och kan sätta upp ett nytt mål baserat på vad du har lärt dig sedan tidigare.

Stärk dina SMART mål

Skriv alltid ner dina mål. Det är vetenskapligt bevisat att de som skriver ner sina mål i större utsträckning når sina mål.

Läs upp dina mål varje dag, helst både morgon och kväll. Det gör det lättare för ditt undermedvetna att bearbeta målen. Det är helt otroligt vilka lösningar man kommer på när ens undermedvetna jobbar på utmaningarna.

SMART mål utifrån kundresan

Utveckla SMARTa mål för din webbplats genom visualisera kundresan dina kunder tar.