Phone

0 (+46) 40 7 44 22

Email

Social

 1. Inställningar
 2. Lösenord & konton
 3. Lägg till konto
 4. Annat
 5. Lägg till e-postkonto
 6. Fyll i E-post & Lösenord
 7. Fyll i ”server för inkommande e-post” & ”server för utgående e-post”
  Värdnamn = mail.caiocesar.se
  Användarnamn = Din mail
  Lösenord = Ditt löseord
 8. Nästa och sen SPARA

Username: Use the email account
Password: Use the email account’s password.

Incoming Server: mail.caiocesar.se
IMAP Port: 993 POP3 Port: 995

Outgoing Server: mail.caiocesar.se
SMTP Port: 465